Grafická predloha

Na dosiahnutie kvalitnej tlače a bezproblémovej prípravy je potrebné dodržať nasledovné pravidlá:

  • preferujeme vektorové formáty s koncovkami (*.cdr, pdf, ai , eps,)
  • texty vo vektorových súboroch musia byť prevedené do kriviek
  • rastrové formáty v rozlíšení min. 300dpi
  • grafika usporiadaná na požadovaný rozmer hárku

Pri nedodržaní týchto pravidiel budeme účtovať vopred dohodnutú čiastku za grafické práce!

Okrem grafickej predlohy je potrebné do objednávky zadať:

  • typ transféru
  • farba a typ textilu na ktorý sa bude transfér aplikovať

Rozdiely grafiky v detaile

Logo 20×8,5cm

raster s vyšším rozlíšením – rastrová tlač (TF HD Cold peel)

raster s vyšším rozlíšením – tlač priamymi farbami (TF Cold peel)

raster s nižším  rozlíšením – rastrová tlač (TF HD Cold peel)

raster s nižším rozlíšením – tlač priamymi farbami (TF Cold peel)